Chcete mít přehled o vašem bodovém skóre? Už to jde.

Chcete mít přehled o vašem bodovém skóre? Už to jde.

Od ledna 2024 se nově digitalizace dopravního sektoru dostala na další level. Víte, jaké novinky si pro vás připravil Portál dopravy? Co nově můžete sledovat a jaké žádosti můžete podat online bez návštěvy úřadu?

Sledujte své bodové konto

Úplnou novinkou na Portálu dopravy je možnost, kdy si můžete zapnout notifikace emailem nebo sms zprávou ohledně změn ve vašem bodovém systému, a to zcela zdarma. Pokud dostanete pokutu, portál vás bude informovat, jak na tom aktuálně jste. A přesně dohledáte, za co konkrétně pokuty byly i zpětně.

Taky si můžete během chvilky stáhnout digitální výpis všech dříve vlastněných nebo provozovaných vozidel.

Přepis vozidla online

Navíc ministerstvo dopravy spustilo online žádosti nejen pro přepis vozidla, ale i pro další úkony, jako např. registraci vozu po koupi v Česku nebo dovozu ze zahraničí, případně o vydání další registrační značky na nosič kol nebo přívěsný vozík.

Návštěvě úřadu se bohužel nevyhnete úplně. Osobně si musíte vyzvednou techničák nebo registrační značku. Taky funguje pravidlo, že pokud nový majitel podá žádost o přepis osobně, nelze ho dokončil online. Ale naopak to není problém.

Líbit se vám bude i to, že online žádosti jsou o 20% levnější. Místo 800,- Kč za přepis vozidla zaplatíte jen 640, a třeba za třetí registrační značku místo 600,- Kč jen 480,- Kč.

Jak se do Portálu dopravy přihlásit?

Přihlásit se můžete hned několika způsoby. Přes státní prostředky to je možné například přes eObčanku nebo mobilním klíčem eGovernmentu. Další možností je přihlášení přes bankovní identitu a nebo MojeID a další. Všechny možnosti najdete konkrétně u přihlášení.

Nákupy dárků: kdy a jak můžu zboží vrátit?

Nákupy dárků: kdy a jak můžu zboží vrátit?

Vánoce se blíží a s nimi i nákupy vánočních dárků. Pokud jste letos koupili nějaký dárek, který se vám nelíbí nebo vám nevyhovuje, máte právo ho vrátit. Ale kdy vlastně můžete zboží vrátit?

Právo na vrácení zboží do 14 dnů

Spotřebitelé mají právo na vrácení zboží do 14 dnů od jeho převzetí. To platí pro všechny spotřebitelské smlouvy, které jsou uzavřeny mimo obchodní prostory nebo na dálku.

Mezi spotřebitelské smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory patří například smlouvy uzavřené na ulici, v domácnosti nebo v jiném místě, které není provozovnou podnikatele. Mezi spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku patří například smlouvy uzavřené přes internet, poštou, telefonem nebo jiným prostředkem komunikace na dálku.

Co se dá vrátit a co ne?

Právo na vrácení zboží do 14 dnů platí pro veškeré zboží, které jste si koupili jako spotřebitel.

Výjimku tvoří zboží:

 • potravinářské zboží
 • náplňové materiály, jako jsou inkousty, tonery nebo baterie
 • zboží, které bylo vyrobeno podle vašich specifikací nebo podle vašeho zadání
 • zboží, které bylo zjevně použito
 • zboží, které bylo poškozeno

Jak zboží vrátit?

Pokud chcete zboží vrátit, musíte o tom informovat prodejce písemně nebo e-mailem. V oznámení o odstoupení od smlouvy musíte uvést své jméno, adresu, číslo objednávky a číslo účtu, na který chcete vrátit peníze, a přiložit zboží, které vracíte.

Zboží můžete vrátit poštou nebo osobně v prodejně. Pokud zboží vracíte poštou, musíte ho poslat doporučeně a s přiloženým potvrzením o převzetí.

Jak potom postupuje prodejce?

Pokud vrátíte zboží do 14 dnů od jeho převzetí, prodejce vám musí vrátit peníze, které jste za zboží zaplatili. Peníze musí vrátit nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Prodejce vám může vrátit peníze stejným způsobem, jakým jste je zaplatili, pokud se s vámi nedohodnete jinak.

Co když zboží vracím po 14 dnech?

Pokud zboží vracíte po 14 dnech od jeho převzetí, nemusíte mít nárok na vrácení peněz. V tomto případě můžete zboží vrátit pouze v případě, že je zboží vadné.

Pokud je zboží vadné, máte právo na reklamaci. V rámci reklamace můžete požadovat odstranění vady, výměnu zboží nebo vrácení peněz.

Co je to prodloužená doba na vrácení zboží?

V dnešní době konkurenčních výhod se u nás hojně rozmáhá prodloužená doba na vrácení zboží. Obchodníci často nabízí až 100 na vrácení nevhodných dárků nebo nevyhovujícího zboží. Často se jedná právě o nevhodné vánoční dárky, elektroniku, ale třeba i oblečení.

A jak je to se zakoupením zboží v kamenné prodejně?

Pokud jste zakoupili zboží v kamenné prodejně, obecně neexistuje zákonná povinnost prodejce přijmout zboží zpět. To je dáno tím, že máte možnost si zboží prohlédnout a vyzkoušet přímo v prodejně a o koupi se informovaně rozhodnout přímo v prodejně.

Prodejce však může poskytnout nadstandardní službu vrácení zboží. V takovém případě je prodejce povinen dodržet podmínky, které si sám stanovil. Tyto podmínky mohou být uvedeny v obchodních podmínkách prodejce nebo v reklamě.

Společné jmění manželů vs. podílové vlastnictví: Jaký je rozdíl a co pro vás bude výhodnější?

Společné jmění manželů vs. podílové vlastnictví: Jaký je rozdíl a co pro vás bude výhodnější?

Společné jmění manželů (SJM) a podílové vlastnictví jsou dvě základní formy vlastnictví majetku v manželství. Obě formy mají své výhody a nevýhody, které je důležité zvážit při rozhodování o tom, jak majetek v manželství vlastnit.

Společné jmění manželů

SJM je právní institut, který stanovuje, že majetek nabytý oběma manžely během manželství patří oběma manželům společně. SJM vzniká ze zákona dnem uzavření manželství a zaniká rozvodem manželství, smrtí jednoho z manželů nebo prohlášením jednoho z manželů za nezvěstného.

Výhody SJM

 • SJM poskytuje manželům společnou majetkovou základnu, která může být využívána k zajištění společného chodu domácnosti a výchovy dětí.
 • SJM usnadňuje správu majetku, protože oba manželé mají stejná práva k majetku.
 • SJM může být výhodné pro získání hypotéky, protože oba manželé mohou být ručitelem za hypotéku.

Nevýhody SJM

 • SJM může být nevýhodné pro jednoho z manželů, pokud do něj vstoupí s větším majetkem než druhý manžel.
 • SJM může být nevýhodné pro jednoho z manželů, pokud se manželství rozpadne.

Podílové vlastnictví

Podílové vlastnictví je forma vlastnictví, kdy je majetek rozdělen mezi více vlastníků na podíly. Podílový vlastník je vlastníkem svého podílu a má právo na jeho užívání, výnosy a nakládání s ním.

Výhody podílového vlastnictví

 • Podílové vlastnictví poskytuje každému z vlastníků jasnou představu o tom, jaký podíl na majetku má.
 • Podílové vlastnictví může být výhodné pro jednoho z manželů, pokud do něj vstoupí s větším majetkem než druhý manžel.
 • Podílové vlastnictví může být výhodné pro jednoho z manželů, pokud se manželství rozpadne.

Nevýhody podílového vlastnictví

 • Podílové vlastnictví může být složitější na správu než SJM.
 • Podílové vlastnictví může být nevýhodné pro manžele, kteří mají společný zájem o majetek.

Kdy je vhodné SJM a kdy podílové vlastnictví?

SJM je vhodné pro manžele, kteří chtějí mít společnou majetkovou základnu a kteří jsou ochotni se podílet na majetku rovným dílem. SJM může být také výhodné pro manžele, kteří plánují společné podnikání nebo investice.

Podílové vlastnictví je vhodné pro manžele, kteří chtějí mít jasný přehled o tom, jaký podíl na majetku mají. Podílové vlastnictví může být také výhodné pro manžele, kteří mají rozdílné finanční zájmy nebo kteří se obávají rizik spojených se SJM.

Společné jmění manželů a podílové vlastnictví jsou dvě odlišné formy vlastnictví majetku v manželství. Při rozhodování o tom, jak majetek v manželství vlastnit, je důležité zvážit výhody a nevýhody obou forem.

Příběh Lukáše: neměl dluhy, přesto mu auto zabavil exekutor

Příběh Lukáše: neměl dluhy, přesto mu auto zabavil exekutor

Co se přihodilo?

Jedno jarní odpoledne, kdy auto pana Lukáše opět stávkovalo, se rozhodl, že je načase ho poslat na zasloužený odpočinek. A tak se začal dívat po novém. Nakonec si vybral přes internet ojetý vůz, který inzeroval jeden soukromník. Prodej proběhl v pořádku, podepsali společně kupní smlouvu a předali si peníze. Přepis vozidla proběhl bez problémů a pan Lukáš se mohl těšit z nového auta.

Ale najednou ho po půl roce kontaktoval exekutor. Pan Lukáš byl v šoku, auto mu chtějí zabavit. Z dopisu a zjištěných informací se dozvídá, že původní majitel má na sobě aktuálně 18 exekucí a věděl o nich už v době prodeje vozidla. Na prodej tedy neměl právo. A co teď?

Jak to dopadlo:

Jednou z možností je požádat o vyřazení auta ze soupisu majetku v exekuci. Bohužel, exekuce v době prodeje už probíhala, takže exekutor žádosti nevyhověl. Další možností je auto vydat a zúčastnit se dražby. Ale kupovat si auto znovu? A ještě s tím, že ho nakonec může někdo přeplatit? Dále může podat trestní oznámení na podvodné jednání a nebo se rovnou soudit v civilním řízení o náhradu škody a nečekat, až ho s náhradou škody na tento soud odkáže výsledek trestního stíhání. Avšak i kdyby soud vyhrál, dostane se jeho nárok opět k exekutorovi, a to na poslední místo ve frontě. Nejjednodušší možnost se nabízí ta, aby pan Lukáš vyplatil exekutora. Ale pozor, jelikož se jednalo pouze o část z kupní ceny, kterou exekutor vymáhal, mohlo by se stát, že po čase přijde panu Lukášovi další výzva od jiného exekutora a situace se bude opakovat. Advokát vyplacení rozhodně nedoporučuje.

Doporučení:

Exekuce se z velké části dají zjistit, a to pořízením výpisu za 50 Kč za stranu na pobočkách České pošty:

ceskaposta.cz

Nahlížet do Centrální evidence exekucí je možné i online:

ceecr.cz

Taky se dá zdarma celkem rychle zjistit, jestli prodejce není v insolvenci v insolvenčním rejstříku:

justice.cz

Rok 2022: miliardové škody a nepřiměřená rychlost

Rok 2022: miliardové škody a nepřiměřená rychlost

Stejně jako v roce 2021, tak i minulý rok byl ve znamení vysokého počtu dopravních nehod. Jednoznačně vedly důvody nepřiměřené rychlosti a nedání přednosti v jízdě.

Výše škody se v průměru vyšplhala na 72 tisíc na jednu nehodu

Bouralo se o něco méně, než v předchozím roce. I tak si však přes 92 tis. dopravních nehod vyžádalo miliardové škody. Nejvíce nehod se stalo v letních měsících, a to konkrétně v květnu a červnu. Naopak nejméně nehod se stalo v únoru. I tak se škody dostaly na enormní částku 6,6 miliard korun.

Až 11 tis. nehod způsobila rychlost

Hlavními důvody, které převládaly v počtu dopravních nehod, bylo nedání přednosti v jízdě, celkem 9 950 nehod, a nepřiměřenou rychlostí jelo 11 337 řidičů. Bohužel, ale i jízda pod vlivem alkoholu se dostala vysoko, a to na celkový počet 4 408 řidičů.

Počet mrtvých stoupl na 462 osob

Bohužel, téměř žádná dopravní nehoda způsobená nepřiměřenou rychlostí se neobejde bez zranění. Naštěstí stále převládají zranění lehká, a to v počtu 20 443 poškozených. Těžce se v minulém roce zranilo 1 487 osob a až 462 bohužel vážným zraněním podlehlo.

Pokud se i vám stala dopravní nehoda a dostali jste se do role poškozeného, neváhejte se na nás obrátit. Máte nárok na řádné odškodné, které pro vás rádi vymůžeme u pojišťovny viníka.

Zdroj: https://www.irozhlas.cz/nehody