Důvěřuj, ale prověřuj. Pachatel byl na listině podezřelých mezi posledními.

Důvěřuj, ale prověřuj. Pachatel byl na listině podezřelých mezi posledními.

Okolnosti nás mohou donutit v životě udělat ledasco. O tom, kam člověka může zatlačit těžká životní situace, se přesvědčil i pan Luděk ve své firmě. Krádež v pokladně mu otevřela oči.

Jako skoro každá firma, i ta od pana Luďka drží hotovost v kase pro případ drobných plateb. Všichni to známe už ze základních škol. Funkce pokladníka byla prestižní a získávali ji jen ti nejzodpovědnější z nás. Když proto v pokladně chybělo 18 tisíc, závěr byl jasný. “Někdo nás v noci vykradl”, okamžitě vyhodnotil pan Luděk.

,,Někdo nás v noci vykradl. Zloděj měl asi klíče.“

Rozhodl se, že krádež nechá prošetřit bezpečnostními specialisty. Případu se ujal Jiří Pudich, člověk s velkými zkušenostmi s vyšetřováním zejména hospodářské kriminality, dnes majitel společnosti Premium Systems. Vyšetřování startuje. “Jako první se v dnešní době prověřují technické prostředky, jako jsou kamerového záznamy, informace z bezpečnostních systémů apod.“, vysvětluje Jiří. Instalace kamer ani nasazení jiných technických prostředků však doteď nebyla nutná, a tak jakýkoli záznam chyběl. Jelikož zámky od kanceláře nebyly poškozeny, pokračovalo se šetřením mezi zaměstnanci. A to nejen výslechem pokladníka, ale i dalších kolegů. 

,,Až 80% případů těchto krádeží jde za pokladníkem.“

Pan Luděk byl přesvědčen, že nikdo z jeho zaměstnanců v tom nemá prsty. Opak byl však pravdou.  “Až 80% případů těchto krádeží jde za pokladníkem, obvykle se tak jedná o zpronevěry ”, tvrdí ze zkušenosti Jiří Pudich. Z výslechů vyšlo najevo, že zaměstnankyně, která měla pokladnu na starost, byla v tíživé životní situaci.  Snažila se firemními penězi zaplatit dluhy a exekuce, do kterých ji dostal manžel, závislý sázkař.          

Chyb bylo odhaleno hned několik. Nedostatečná fyzická kontrola pokladny nadřízeným, špatná evidence příjmů a výdajů do pokladny, a celková absence interního předpisu, jak s pokladnou zacházet. Bohužel, stresová situace z osobního života zařídila své. Nejen funkce pokladníka, ale celé pracovní nasazení zaměstnankyně bylo už pár měsíců na nule. V pokladně chybělo celkem 18 tisíc, sedmiměsíční výplata za neodvedenou práci ve výši 161 000,- Kč plus odvody, a taky něco stálo samotné vyšetřování.

Pan Luděk díky pomoci bezpečnostní firmy předešel budoucí ztrátě a významnému narušení firemní kultury. Z průzkumů vyplývá, že osobní problémy zaměstnanců se firem týkají víc, než si majitelé myslí.

3 tipy jak takové situaci předejít

  • Vytvořte si interní předpis, jak s pokladnou zacházet.
  • Provádějte fyzickou kontrolu a dodržujte pravidelnou frekvenci v nepravidelných časech.
  • Určete dohled nad předpisy i aktuální evidencí pokladny.
Výživné v manželství, ale i po rozvodu. Týká se to i mě?

Výživné v manželství, ale i po rozvodu. Týká se to i mě?

Věděli jste, že manželé mají mezi sebou vzájemnou vyživovací povinnost?

Dle našeho právního řádu platí, že jak manžel, tak manželka, by měli mít zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň a to i v případě, že spolu nebydlí nebo již jsou odloučeni. Tato vyživovací povinnost trvá po celou dobu trvání manželství.

Vyživovací povinnost nastupuje v případě, když jeden z manželů není schopen zajišťovat si své potřeby a zároveň se nevzdal bez důležitého důvodu svého zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Pak bude moci žádat po svém manželu výživné. V případě, že se manželé nedohodnou, je možné se obrátit na soud, který určí rozsah výživného. Soud bude přihlížet k řadě aspektů, mimo jiné také k tomu, jaké jsou možnosti a schopnosti a celkové majetkové poměry povinného manžela a jak se manžel, který výživné žádá, staral o rodinu a rodinnou domácnost.

Vyživovací povinnost se týká nejen sezdaných párů, ale také manželů bývalých.

Věděli jste, že i po rozvodu manželství může mít manžel či manželka po druhém z manželů nárok na výživné?

Pokud se rozvedete a váš manžel či manželka nebude schopen se sám živit a tato jeho neschopnost živit má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním (tedy například pokud se jeden z manželů stará doma o děti a druhý vydělává, nebo pokud jeden podniká a druhý mu v tom pomáhá), a zároveň nebude tím, kdo zapříčinil rozvrat manželství, nebo naopak bude tím, kdo s rozvodem nesouhlasil, bude moci po Vás chtít platit výživné a to až po dobu 3 let od rozvodu.

Pokud se bývalí manželé nedohodnou, bude rozhodovat na návrh jednoho z nich soud. Soud bude při určení výše výživného zohledňovat zdravotní stav manželů, věk, možnosti, schopnosti a majetkové poměry obou dvou manželů, bude dále přihlížet k tomu, jak dlouho manželství trvalo, jak manželé pečovali o domácnost a o děti apod.

30% zaměstnanců s exekucí na krku. Nulová motivace a peníze navíc. Jak z toho ven?

30% zaměstnanců s exekucí na krku. Nulová motivace a peníze navíc. Jak z toho ven?

Zaměstnavatelé zbystřete. Co pro vás znamená mít zaměstnance s exekucemi?

Jedním z klíčových stavebních kamenů každé firmy jsou kvalitní zaměstnanci. Udržet a získat nové odborné pracovníky je pro firmy však stále náročnější. Tím negativním faktorem jsou exekuce. Stále více lidí čelí nejednomu dluhu, které nejsou schopni splácet. To pak ovlivňuje jejich pracovní výkon a chuť se rozvíjet. V horším případě nováčci při zjištění exekuce zaměstnavatelem nevydrží a rezignují. Dle serveru Mapa exekucí se v roce 2017 zvedl počet osob v exekuci o 3,4% oproti roku předešlému. Téměř každý desátý Čech své dluhy nezvládá a propadl exekutorům. Nejčastějším způsobem řešení jsou srážky ze mzdy.

Administrativní náročnost

Exekuce rostou, administrativní náročnost se zvyšuje a firmy tak přichází o své peníze. Každý zaměstnavatel má zákonnou povinnost komunikovat s exekutorskými úřady a poskytovat jim potřebnou součinnosti. V opačném případě mu hrozí pokuta až 50.000,- Kč. Mzdová účetní je zavalena neustálými dotazy exekutorů, musí správně srážky spočítat, podávat pravidelné reporty exekutorským úřadům a další. Podle průzkumu hospodářské komory stojí administrace jedné exekuce 343,- Kč měsíčně. Kdo tento čas navíc zaplatí? Není to ani zaměstnanec, ani exekutorský úřad, ani stát. Ano, je to zaměstnavatel.

Ztráta motivace k práci

Druhým velkým problémem je motivace. Představte si, že i když se snažíte sebevíc, děláte přesčasy, a dáváte do své práce vše, dostanete za odměnu vždy stejně. Životní minimum. Každý takový zaměstnanec časem pochopí, že to pro něj nemá smysl. Jeho výkon se pak sníží na minimum a dělá pouze to, co dělat musí. Jaká motivace by v takových případech pomohla?

Existuje reálné řešení?

Pomoct by mohla novela insolvenčního zákona, která by měla pomoci lidem z dluhové pasti. V návrhu jsou nově 3 pásma v procesu oddlužení: 3 roky při splacení 50% a více hodnoty pohledávek, 5 let při splacení 30% – 49% a 7 let při splacení méně než 30%. Také zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů by dle odborníků mohl být krok dopředu. Jeden exekutor by tak řešil všechny dluhy jednoho dlužníka. Ne všichni se však do dluhů dostali úmyslně a vlastní vinou. Z průzkumu ze serveru Mapa exekucí jednoznačně vzešel faktor ovlivňující splácení dluhů, kterým jsou nečekané události. Může jít o onemocnění, rozpad manželství, úmrtí blízké osoby, neúspěšné podnikaní a další. Posílit by mělo rozhodně i dluhové poradenství. Lidé by se měli radit o svých situacích a tímto nejlépe exekuci předejít. Jak tedy zaměstnavatel může exekuce zaměstnanců ovlivnit? Ideálním řešení je rada, jak se exekucí zbavit. Jak své dluhy ukočírovat a vyřešit je jednou pro vždy. Pomozte vrátit svým zaměstnancům motivaci do práce a ušetřete náklady na svou mzdovou účetní. Informujte se, jak získat Avogado pro své zaměstnance jako interní službu, která tyto problémy vyřeší a napište nám na info@avogado.cz.

Zdroj: iDNES.cz, mapaexekuci.cz

5 nejčastějších chyb, kterými se poškození u dopravních nehod připraví o náležité odškodnění

5 nejčastějších chyb, kterými se poškození u dopravních nehod připraví o náležité odškodnění

Jako poškozený u dopravní nehody máte nárok na odškodnění od pojišťovny viníka. Ano, přesně proto si platíme povinné ručení. Jaké chyby vám ale můžou odškodnění zkrátit?

1. Nezavolání policie

Ze zákona máte povinnost volat policii při škodě na vozidle nad 100 000,- Kč, pokud dojde k újmě na zdraví nebo usmrcení a škodě na majetku třetí osoby (např. svodidla). Pokud si výší škody nejste jistí, je lepší policii vždy zavolat. Pokud by totiž oprava výrazně překročila limit, může se stát, že pojišťovna označí dopravní nehodu jako pojistný podvod a nezaplatí vám ani korunu. Pokud jste se ocitli v roli poškozeného a viník nesouhlasí se svým zaviněním, vždy je lepší policii zavolat. Ta určí nehodový děj jasně. Ušetříte si tím tak spousty dohadování s pojišťovnou.

2. Nedostatečné zajištění svědků a důkazů

Dokazování, dokazování a zase dokazování. Všechno, co pojišťovně neprokážete, vám nezaplatí. Proto pokud vám to zdravotní stav dovolí, pořiďte si vlastní fotodokumentaci místa nehody. Ideálně vyfoťte postavení vozidel, každý promáčklý plech, a hlavně, všechny poškozené věci (např. oblečení, autosedačka, autokamera apod.)V případě sporné dopravní nehody se snažte zajistit si svědky. Postačí jméno a kontakt, který pak předáte pojišťovně a ta už se s nimi sama spojí.

3. Špatné nahlášení nehodového děje pojišťovně

Dejte si pozor, jak dopravní nehodu nahlásíte pojišťovně viníka. Vždy platí pravidlo “čím méně, tím lépe”. Nepopisujte detaily, které by vám mohly uškodit. Stručně popište, co se stalo, a neuvádějte nepravdivé informace. Pokud se vaše hlášení bude rozcházet s tím viníkovým, pojišťovna bude děj prošetřovat. Když se opravdu neshodnete, pojišťovna může váš nárok snížit na 50%. To znamená, že určí vinu půl na půl. V tom horší případě škodu zamítne úplně. A zase se vracíme k tomu, že je lepší mít záznam od policie. I v záznamu policie však může dojít k chybě, a proto pokud v záznamu s něčím nesouhlasíte, napište tam nejprve své vyjádření, a až pak ho podepište.

4. Neodkládám si dokumenty pro pojišťovnu

Především u škody na zdraví je velmi důležité si odkládat potřebné dokumenty pro pojišťovnu. Nárok, který nebude dostatečně podložený, pojišťovna nezaplatí. Uschovejte si všechny lékařské zprávy, účtenky z lékárny, účtenky od parkoviště u nemocnic, apod.

5. Nepožádám si o to, na co mám nárok

A jsme u toho nejdůležitějšího. Pojišťovna vám zaplatí jen to, o co si sami řeknete. Znáte ale všechny své nároky? Nárok na odškodnění vozidla je jasný. Co ale vaše zdraví? Můžete si říct o bolestné, ušlou mzdu, náklady spojené s léčením, ztížení společenského uplatnění, a další. Představte si, že máte lístky do divadla, ale den před představením se vám stane nezaviněná dopravní nehoda. Vaše zranění vám ale nedovolí se představení zúčastnit a tak lístky propadnou. Ano, i tohle je nárok, který vám pojišťovna musí zaplatit. Pokud jste se do takové situace nikdy nedostali, určitě se poraďte. Přece své peníze nechcete nechat pojišťovně. My už zkušenosti máme a rádi se o ně s vámi podělíme. Nebo už váš případ řeší naši specialisti?

Příběh Petra: Chtěli jsme to nejlepší, a pak se nečekaně stal pravý opak

Příběh Petra: Chtěli jsme to nejlepší, a pak se nečekaně stal pravý opak

S těmito slovy nám volal pan Petr. Zoufalý začátek. A konec?

Pan Petr se dostal do velmi těžké situace. Se svou bývalou ženou, paní Magdou, společně vychovali dceru, která však byla vlivem mentálního postižení zbavena svéprávnosti. Po domluvě byla opatrovníkem určena matka, avšak otec ji pravidelně navštěvuje. Z důvodu své nemoci vyžaduje speciální péči na plný úvazek.

Problém nastal ve chvíli, kdy měla paní Magda odjet do lázní. Ošetřující lékařka dcerky v jejím zájmu doporučila přesun do specializovaného ústavu. Rodiče poslechli v domnění, že o dceru bude odborně postaráno. Tak se ale nestalo. Po první návštěvě pan Petr zjistil, že stav dcery se výrazně zhoršil. A to nejen po psychické stránce, ale taktéž po stránce fyzické. Hned na první pohled bylo vidět, že péče je velmi zanedbaná. Pan Petr byl šokován a okamžitě se rozhodl, že dceru převezme do své péče. A tady nastal problém. Jelikož pan Petr není soudně ustanoven jako opatrovník, zaměstnanci ústavu by byli povinni hlásit odvoz policii. Čekal by ho postih a “opletačky” se zákonem.

V Avogadu jsme neváhali a okamžitě jsme situaci převzali. Advokát se ujal případu a obratem zaslal klientovi radu, jak v souladu se zákonem dcerku z ústavu dostat ven. Ještě tentýž den advokát vypracoval speciální plnou moc na bývalou manželku a zaslal ji poštou do lázní. Pak už jen rychle ověřit podpisy a zaslat zpět. Další den si pan Petr odvezl svou dceru domů.