Trestní oznámení: nenechte se odbýt, máte svá práva

Většina z nás se bohužel občas dostane do situace oběti krádeže, nebo jiné škody způsobené trestnou činností. Nezbývá nám pak nic jiného, než jít na policii a podat oznámení.

Nejčastější výmluvy policistů při přijímání oznámení:

„Proč to jdete oznamovat zrovna k nám, když se to stalo v jiném obvodu?!“

„Tohle nemá smysl oznamovat, nikdo vám nic nedá.“

„Máme toho strašně moc, zkuste se zastavit třeba zítra.“

„Ta věc, kterou vám ukradli, přece nemá hodnotu přes pět tisíc korun, tohle oznamovat nemá smysl, jen ztratíte čas.“

„Na svoje věci si musíte dávat pozor, přece takové věci nemůžete nechat v autě! Za tohle si můžete sami.“

„Tohle pachateli neprokážeme, to nemá smysl oznamovat.“

„Z tohohle pachatele si nic nevezmete, nic nemá, budete s tím mít jen starosti.“

„Určitě vám to někdo ukradl? Jste si naprosto jisti, že jste to neztratili?“

Z našich zkušeností také rozhodně vyplývá, že v určitých situacích je nanejvýš vhodné oznamovat jednání pachatelů, která mohou být kvalifikována jako přestupek. Tzn. skutky s nižší způsobenou škodou – do 5 tis. korun, jednání s nižší společenskou nebezpečností – fyzické útoky bez zranění, verbální útoky, apod.

Víte, jaká máte práva při podání oznámení?

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma nebo ten, na jehož úkor se pachatel obohatil. Poškozený v rámci trestního řízení má rozsáhlá práva, stanovená trestním řádem. Jaká?

  1. Každý má právo podat trestní oznámení, pokud vůči němu byl spáchán trestný čin;
  2. Trestní oznámení se podává na kterémkoli útvaru policie, nebo trestní oznámení lze podat písemnou formou odeslanou na Policii ČR.
  3. Oznamovatel- poškozený nesmí být policistou odkázán na jiný policejní útvar s odůvodněním, že není příslušný. Příslušnost si musí policie vyřešit sama, to není povinností oznamovatele;
  4. Policista musí sepsat s oznamovatelem trestní oznámení a musí dát oznamovateli možnost daný protokol si přečíst a případně text upravit.
  5. Poškozený v rámci trestního řízení má právo nechat se zastupovat svým zmocněncem, kterého si sám zvolí a ten bude v průběhu řízení dohlížet na jeho řádný průběh, podávat za něj žádosti a opravné prostředky a zúčastňovat se vyšetřovacích úkonů;
  6. Poškozený má právo uplatnění nároku na náhradu škody, což může realizovat i právě prostřednictvím svého zmocněnce;

Chci se zeptat na svůj případ a nechat si poradit.

Článek poskytl náš spolupracující partner PREMIUM SYSTEMS.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek