Ošetřovné přehledně: kdo a na kolik má nově nárok?

Včera senát odsouhlasil návrh vlády na změnu zákona ohledně ošetřovného v době epidemie. O jaké změny se jedná?

Jak to bylo doteď?

Doposud bylo možné čerpat ošetřovné na dítě maximálně v délce 9 dní u dětí ve věku do 10 let. V případě osamělého zaměstnance po dobu 16 dní do věku dětí 16 let. Jeden z manželů nebo samoživitelé tedy mohli zůstat doma, starat se o své ratolesti a příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) jim vyplácela 60% průměrné mzdy. 

Jakou změnu vláda schválila?

Včera 25.3.2020 senát schválil návrh vlády na změnu zákona. Nárok na ošetřovné se nově rozšíří o děti do věku 13. let. Druhou výraznou změnou je doba, po kterou bude možné ošetřovné pobírat. Ošetřovné bude propláceno po celou dobu, kdy budou uzavřené školy, školky a obdobná zařízení (dětské skupiny, školičky, lesní školky apod.). A vyplácet se bude i zpětně. 

Nárok na ošetřovné vzniká také v případě uzavření zařízení určené pro péče o zdravotně hendikepované osoby, a to bez věkového omezení.

Důležité je také to, že ti, kteří už o ošetřovné žádali a aktuálně ho pobírají nebo do nedávna pobírali, si nemusejí podávat novou žádost. Automaticky se jim prodlouží ty původní.

Na jakou částku máte nárok?

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) určilo výši ošetřovného jako 60 % průměrného výdělku. Pro představu také uvádí příklady.

Hrubá mzda Čistá mzda Ošetřovné (60 %)
20 000 Kč15 856 Kč10 800 Kč
25 000 Kč 19 303 Kč 13 500 Kč
28 000 Kč 21 370 Kč 15 120 Kč

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Orientační výši dávky si můžete spočítat pomocí kalkulačky MPSV.

Jak o ošetřovné zažádat?

O ošetřovné se žádá elektronicky, a to na ePortalu ČSSZ, kde je i podrobný popis, jak tiskopis správně vyplnit. Ve zkratce vám odpovídali už naši spolupracující advokáti.

Část A vyplňuje přímo uzavřená škola/školka (lze požádat i o jeho vyplnění na dálku a zaslání na e-mail rodiče). Část B pak vyplňuje sám rodič a ten pak nejčastěji podepsaný a naskenovaný posílá e-mailem zaměstnavateli, který vyplní část C formuláře a kompletní formulář pak s podklady pro výpočet ošetřovného zašle na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení.

A jak je to nově s OSVČ?

Doposud živnostníci (OSVČ) ošetřovné pobírat nemohli. Dle dohody vlády bude výpadek jejich příjmů z důvod péče o děti upravovat pogram Ministerstva průmyslu a obchodu.

OSVČ budou mít stejné podmínky jako zaměstnanci. Výše ošetřovného byla stanovena na 424,- Kč denně.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek