Jak zažádat o bezúročný úvěr COVID?

Pokud jste živnostníkem, malým nebo středním podnikatelem a dostali jste se do potíží v souvislosti s výskytem koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, máte možnost od ČMRZB získat bezúročný úvěr k úhradě provozních nákladů. Z úvěru lze uhradit například mzdy, nájemné, náklady na energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, zásoby, materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek a předfinancovat pohledávky. Z úvěru nelze uhradit splátky úvěrů nebo leasingu, a ani pořízení dlouhodobého (ne)hmotného majetku.

ČMRZB pro vás připravilo návod, jak postupovat při ucházení se o tuto formu podpory.

Jak postupovat?

  1. Ujasněte si, jaké provozní výdaje potřebujete zafinancovat a v jaké výši.
  2. Vyčíslete újmu, která vám vznikla v souvislosti s výskytem koronavirové infekce či souvisejících opatření a dejte dohromady veškeré průkazné dokumenty (může se například jednat o dopis / email s informací o odstoupení od smlouvy, zpoždění či odmítnutí plnění z obchodního kontraktu, soupis naplánovaných, ale neuskutečněných zájezdů, eventů, vyčíslení průměrných denních tržeb apod.).
  3. Stáhněte si žádost a její přílohy na webu banky.
  4. Žádost a její přílohy vyplňte.
  5. Žádost včetně příloh a dokumentů souvisejících s vyčíslením újmy podejte prostřednictvím e-podatelny (týká se vás část „Podání pro neregistrované uživatele“).
  6. V dalším kroku nezapomeňte zaškrtnout, která z poboček banky se má žádosti věnovat, pokud máte nějaké preference nebo jste již klientem banky a chcete jednat se svým bankovním poradcem.
  7. Pokud byste měli problém s podáním žádosti, podrobný návod, jak s e-podatelnou pracovat, najdete pod Uživatelskou příručkou.
  8. Po nahrání a odeslání žádosti vám bude na uvedenou emailovou adresu doručeno potvrzení o přijetím žádosti.
  9. Vyčkejte, až budete kontaktováni některým z obchodních pracovníků banky.
  10. Dále následujte jeho instrukce.

Žádostem se bude banka věnovat postupně, v pořadí, jak budou nahrány do systému. Budou je posuzovat jak pracovníci banky, tak zaměstnanci Ministerstva průmyslu a obchodu. Co se týče doby vyřízení a schválení úvěru, banka přislíbila vynaložit maximální možné úsilí, aby byl proces co nejkratší. Vše se však bude odvíjet od kvality dodaných podkladů.

Nejste si jistí, zda se úvěr vztahuje i na vaše podnikání? Přečtěte si více v článku Bezúročný úvěr COVID: kdo na něj má nárok?

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek