Nedá se nic dělat, rozvod je nevyhnutelný. Co teď?

Dne 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, zák. č. 89/2012 Sb. Tento zákon zrušil řadu předpisů, mezi nimi také zákon o rodině. Co se tedy změnilo a jak je tedy možné se dnes rozvést?

Přes novou právní úpravu zůstává zachována koncepce tzv. sporného s nesporného rozvodu. Slovo sporný a nesporný však v novém občanském zákoníku nenajdete. Sporný rozvod je takový, kde soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství, nesporný ten, kde tomu takto není.

Základním předpokladem proto, aby manželství bylo soudem rozvedeno, je, že soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, a nelze očekávat jeho obnovení. Nicméně i z tohoto pravidla existují výjimky – tedy i pokud splňujete výše uvedené, soud Vás nerozvede v případě, pokud by rozvod byl v rozporu:

a) buďto se zájmem Vašeho nezletilého dítěte, který je dán určitými zvláštními důvody, nebo
b) se zájmem toho manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla zároveň rozvodem způsobena zvlášť závažná újma (nicméně opět existuje výjimka z výjimky – tedy toto neplatí, pokud manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let).

Dalším důležitým pravidlem je, že Vaše manželství nemůže být rozvedeno, dokud soud nerozhodne o poměrech Vašeho nezletilého dítěte (pokud jej samozřejmě máte) v době po rozvodu manželství. Tedy soud nejdříve rozhoduje o tom, komu svěří dítě do péče a teprve potom je možné manželství rozvést. Opačný postup není možný.

A jaký je tedy rozdíl mezi tzv. sporným a nesporným rozvodem?

Jak již bylo uvedeno výše, při sporném rozvodu manželství soud zjišťuje, proč se Vaše manželství rozpadlo. Toto může být velmi psychicky náročné, navíc nemáte najisto postaveno majetkové vypořádání společného jmění manželů – tedy majetku, který patří Vám oběma.

Pokud je to možné, vždy je lepší se pokusit najít cestu k nespornému rozvodu. V případě nesporného rozvodu soud nezjišťuje, proč se Vaše manželství rozpadlo, domluvíte se na tom, kdo bude pečovat a v jakém rozsahu o děti a navíc máte najisto postaveny majetkové vztahy, eventuálně vyřešeno výživné.

K nespornému rozvodu manželství musíte však splnit určité podmínky. Podmínkou první je, že návrh na rozvod manželství podají manželé společně, popřípadě jej podá jen jeden z manželů a ten druhý se k návrhu připojí. Další podmínkou je, že ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a navíc jako manželé spolu již déle než šest měsíců nebudete žít. Dále je samozřejmě důležité mít vyřešené vztahy k dětem. Pokud máte děti nezletilé, je nutné, abyste se dohodli, jakým způsobem se o tyto děti po rozvodu budete starat, a soud Vám takovouto dohodu schválil. A v neposlední řadě se musíte také dohodnou na úpravě svým majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživném pro dobu po rozvodu. Co se týká samotné účasti u soudu, je nutné (až tedy na určité specifické výjimky), aby se oba dva manželé k soudu dostavili a není možné je rozvést bez jejich osobní přítomnosti.

Závěrem tedy – stále je možné mít rozvod tzv. sporný a nesporný. Pokud se chcete rozvést nesporně, tedy aby soud nezjišťoval, proč se Vaše manželství rozpadlo a mít vyřešenou péči o děti, majetkové poměry a také bydlení, ev. výživné, je nutno sepsat dohodu upravující péči o děti, kterou Vám soud musí schválit a také dohodu o vypořádání vašeho společného majetku, která také podléhá schválení soudu.

Řeším stejnou situaci a CHCI RADU ADVOKÁTA.

Nemám svou diskrétní zónu, ale chci se registrovat. Nevíte si rady? Kontaktujte nás. 

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek