Když nemůže platit rodič, požádejte prarodiče, říká zákon

Věděli jste, že v případě, že rodič dítěte není schopen plnit svou vyživovací povinnost, je možné žádat výživné po prarodičích?

Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost. Pokud neplní vyživovací povinnost rodič, je možné žádat výživné po prarodičích. Dále je nutné, aby nebylo dítě schopno samo se živit. Pokud jsou splněny tyto podmínky, je možné žádat prarodiče o výživné pro dítě. Pokud se stany nedohodnou na jeho výši, je možné obrátit se na soud. Na jedné straně bude soud při určení rozsahu výživného brát v potaz odůvodněné potřeby dítěte. Odůvodněnou potřebou dítěte však není pouze to, aby mělo kde spát a co jíst, ale také, aby se mohlo začlenit do společnosti, chodit do školy a také jeho další potřeby. Na straně druhé bude přihlížet k možnostem, schopnostem a majetkovým poměrům prarodičů, jakož i dalších osob, které jsou povinny výživné dítěti poskytovat.

Řeším stejnou situaci a CHCI RADU ADVOKÁTA.

Nemám svou diskrétní zónu, ale chci se registrovat. Nevíte si rady? Kontaktujte nás.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek