Rozvod a svěření dítěte do péče

Poradíme vám, co dělat, když řešíte rozvod, svěření dítěte do péče, výživné, rozdělení majetku apod.

Avogado poradí, co dělat, když…

 

V dnešní době se pojetí rodiny bohužel pomalu mění od toho tradičního, jako jsme ho znali dřív. Rozvodovost se zvyšuje, a bývalí partneři jsou pak nuceni řešit rozdělení společného jmění manželů, určení péče o děti a s tím související výživné.

Když je rozvod nevyhnutelný a rozhodnete se, že situace se jinak řešit už nedá, nastupují obavy. Kolik nás rozvod bude stát? Jak celý proces probíhá? Musíme jít za advokátem? Jak sepsat společný majetek? A vlastně, který krok je první a který ten poslední?

Svěření dítěte do péče

Poradíme vám se v situaci zorientovat a získat jistotu v dalších krocích. Spolu to zvládneme.

Pokud je rozhodnutí konečné, jako první je potřeba vyřešit, komu soud svěří do péče nezletilé děti. Advokát vám poradí, jak podat žádost na soud.

Rozhodovat se bude v zájmu dítěte. Přihlíží se nejen k majetkovým poměrům, ale také k citové vazbě dítěte k rodičům a mnoho dalším kritériím. Podle nich pak soud rozhodne o svěření dítěte do výlučné péče jednoho z rodičů nebo o střídavé péči.

Na závěr se určí výživné, neboli alimenty. Advokát vám poradí, v jaké výši je můžete žádat, v jakém případě by v budoucnu došlo ke snížení, nebo naopak které skutečnosti by vedly k možné žádost o zvýšení.

Rozvod a majetek

V případě, že jste společně v manželství neměli děti, nebo už máte soudem určené svěření do péče, můžete přistoupit k rozvodu. Advokát vám poradí, jestli jde ve vašem případě o tzv. rozvod sporný či nesporný.

V obou případech vám pomůže určit, který typ se týká právě vás, a jaké dokumenty budete potřebovat pro podání na soud. Popíše vám všechny kroky, které vás u soudu čekají, a na co si dát pozor.

V neposlední řadě vám poradí, jak se postupuje při rozdělení společného jmění manželů, poradí, co s případnými dluhy, a jaká forma je nejvhodnější. Konečný návrh zkontrolujeme a poradíme, co by bylo vhodnější upravit.

Marie se bála rozvést

Příběh paní Marie, která se chtěla rozvést, ale bála se svého manžele.

Paní Marii je 35 let, je vdaná, s manželem mají 2 děti (4 a 6 let). Manžel paní Marie se o jejich rodinu nezajímá, o děti se vůbec nestará. Paní Marie se chce rozvést, ale její manžel to odmítá a říká jí, že pokud se o to pokusí, tak jí sebere děti a připraví jí o všechno a že se stejně rozvést nebude moct, pokud on s tím nebude souhlasit. Také se bojí jít k soudu, jelikož si advokáta nemůže dovolit. Paní Marie se na nás obrátila s dotazem, jak se v této situaci zachovat.

l

Návrh řešení

Náš advokát paní Marii vysvětlil, že souhlas manžela k rozvodu manželství nepotřebuje, jelikož je možné se rozvést i bez souhlasu druhého z manželů. Před rozvodem manželství je však nutné vyřešit, kdo se bude starat o děti (kdo je dostane do péče) a bude se soudní cestou určovat výživné pro děti. Dále také náš advokát paní Marii ubezpečil, že soud rozhoduje vždy v zájmu dětí, co je pro ně nejlepší a nemusí se tedy obávat, že by jí děti byly odebrány, pokud se o ně řádně stará a manžel nikoliv. Co se týká majetku, tak z toho, co patří do společného jmění manželů, náleží každému z manželů zpravidla jedna polovina, tedy ani v tomto případě nemusí mít paní Marie strach, že by o vše rozvodem manželství přišla. Dále náš advokát doporučil paní Marii v prvé řadě požádat soud o osvobození od placení soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

Z

Výsledek

Paní Marie se po odpovědi advokáta rozhodla, že i přes nesouhlas manžela se rozvede. Ihned poslala na soud návrh na svěření dětí do své péče a určení výživného a zároveň požádala soud, aby jí osvobodil od soudních poplatků a ustanovil jí advokáta pro řízení o rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů. Soud zjistil, že v zájmu dětí je, aby byly svěřeny do výlučné péče paní Marie a jejímu manželu určil výživné na mladší z dětí 2.500,- Kč a na starší z dětí 3.500,-Kč. Soud také vyhověl návrhu paní Marie a ustanovil jí advokáta jak pro řízení o rozvod manželství, tak také pro řízení o vypořádání společného jmění manželů. Náklady na tohoto advokáta nesl stát a paní Marie byla v obou dvou řízeních řádně právně zastoupena. Soud jejich manželství rozvedl a manžel paní Marie jí musel vyplatit na vypořádání společného jmění manželů 1.200.000 Kč, jelikož si chtěl ponechat byt, který koupili společně za trvání manželství. S těmito financemi si paní Marie mohla pořídit garsonku a začít s dětmi nový život. Následně využil pan Lukáš našich služeb ke kontrole výpovědi nájemní smlouvy a také následně i kupní smlouvy, když se rozhodl koupit si vlastní byt.

Jsme tady pro vás

Dostali jste se do situace, kdy je rozvod nevyhnutelný? Poradíme, jak se rozvést s minimálními následky na finance i děti.

Napište nám

Informace

Chcete se poradit nebo se na cokoliv zeptat?

Zavolejte mi.

Silva

Péče o klienta

+420 775 676 766

Pracovní dny 8 – 17 hod.

Nejčastější otázky 

Pár vybraných otázek, které naše klienty v posledním roce zajímaly.

Některé dotazy jsou jasné a odpověď je jednoduchá. Většina případů se však liší v detailech, které mohou odpověď podstatně změnit. Zajímá vás odpověď právě na ten váš případ? Zeptejte nás.

Zůstanou děti po rozvodu výhradně v mojí péči?

Ano, pokud s tím bývalý partner bude souhlasit. Záleží však na mnoha okolnostech a ve většině případů o formě péče rozhoduje soud v zájmu dítěte.

Musí mě při rozvodu zastupovat právník?

Ne. V případě, že se manželé na všem dohodnou, není právní pomoc nutná. Avšak pokud se manželé nemohou dohodnout, tak určitě doporučujeme právního zastoupení využít. Především když se jedná o svěření dětí do péče, stanovení výše výživného a nakonec taky i dělení majetku.

Jak dlouho trvá rozvod?

Záleží především na tom, zda se bude jednat o rozvod sporný či nesporný. Jinak řečeno, zda se manželé dohodnou, a nedojde ke sporu, může se jednat o pár měsíců. V opačném případě může rozvod trvat i několik let.

Co mám dělat, když se partner rozvést nechce?

I přesto můžete návrh na rozvod podat. Rozhodovat bude soud a bude jednat o tzv. rozvod sporný. V tomto případě doporučujeme zastoupení advokátem.