Půjčili jste peníze, ale dlužník nechce platit. Existuje řešení?

Pondělí 01.10.2018

Půjčili jste někomu peníze a dlužník Vám je nevrací. I toto jsou běžné každodenní situace. Co můžete dělat?

 

V takovém případě existují dvě možnosti, jak nastalou situaci řešit. První z nich je snažit se spor vyřešit mimosoudní cestou a svépomocí kontaktovat dlužníka a žádat splnění dluhu. Druhá možnost přichází na řadu, jestliže dlužník i po opakovaných výzvách odmítá zaplatit. Poté se můžete obrátit s žalobou na soud a řešit situaci touto cestou.

 

Zákon také umožňuje podat tzv. návrh na vydání platebního rozkazu, jehož výhoda spočívá v tom, že soud nenařizuje jednání a rovnou stanoví povinnost dlužníku pohledávku uhradit. Také to znamená, že celý proces bude mnohem rychlejší a Vy ušetříte svůj čas, jelikož nemusíte vůbec chodit k soudu.

 

Nad rámec dlužné částky můžete požadovat úroky z prodlení, a to i v případě, že jste si žádné výslovně nesjednali. Pokud jste si sjednali smluvní pokutu, můžete požadovat úroky z prodlení i z ní. Jestliže Vám soud dá za pravdu a vydá rozhodnutí ve Váš prospěch, bude dlužník povinen hradit náklady řízení, do kterých se řadí i náklady právního zastoupení, jestliže byste se nechali zastoupit advokátem. Takovéto náklady soud přizná ovšem jen tehdy, byla-li dlužníku zaslána tzv. předžalobní výzva.

 

Jakmile máte k dispozici pravomocný rozsudek nebo již zmiňovaný platební rozkaz, můžete svou pohledávku začít exekučně vymáhat. V takovémto případě se můžete obrátit na kteréhokoliv soudního exekutora v České republice.

 

Řeším stejnou situaci a CHCI RADU ADVOKÁTA.

Nemám svou diskrétní zónu, ale chci se registrovat. Nevíte si rady? Kontaktujte nás.

Klíčové slova

Zpět na všechny články

Co Vás bude určitě zajímat

Prodej a nenaleť – virtuální bezpečnost

Neplatí alimenty na děti. Jaké páky použít?

Nedá se nic dělat, rozvod je nevyhnutelný. Co teď?