Neplatí alimenty na děti. Jaké páky použít?

Pondělí 01.10.2018

Domluva byla jasná a soud vše schválil. I přesto výživné stále neplatí. Co v takové situaci dělat?

 

V prvé řadě na nic nečekat. Jakmile dlužná částka na výživném vzroste, snižuje se šance na její vymožení. Možnosti, jak postupovat máte dvě, přičemž je možné je využít současně, nebo každou zvlášť.

 

První možností je obrátit se na soudního exekutora a vymáhat výživné touto cestou. Výhodou je, že může být vymáháno nejen dlužné, ale také běžné výživné, tedy to, které je splatné až v budoucnu. V praxi poté nebudete muset čekat na to, až Vám druhý rodič pošle peníze, ale budou Vám chodit přímo od exekutora.

 

Variantou druhou je obrátit se na PČR s trestním oznámením. Neplacení výživného za určitých okolností může být trestným činem zanedbání povinné výživy (zpravidla když není placeno po dobu delší než 4 měsíce). Trestní oznámení je možno podat osobně na kterékoliv služebně. Policista jej s Vámi sepíše a dále sám činí další potřebné kroky. Mezi ně patří také např. to, že si povinného předvolá na podání vysvětlení a vysvětlí mu možnosti, které má a poučí jej o případných sankcích. Povinný může výživné doplatit do doby, než se u soudu vyhlásí rozsudek. Pokud tak neudělá, může mu být uložena trestní sankce. Jak bylo zmíněno výše, je možné se současně obrátit jak na soudního exekutora, tak na policii.

 

Řeším stejnou situaci a CHCI RADU ADVOKÁTA.

Nemám svou diskrétní zónu, ale chci se registrovat. Nevíte si rady? Kontaktujte nás.

Klíčové slova

Zpět na všechny články

Co Vás bude určitě zajímat

Prodej a nenaleť – virtuální bezpečnost

Půjčili jste peníze, ale dlužník nechce platit. Existuje řešení?

Nedá se nic dělat, rozvod je nevyhnutelný. Co teď?